Anasayfa / Teknik Bilgiler / Tasarım Tescil

Tasarım Tescil

I. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCiLiNE iLiŞKiN MADRiD PROTOKOLÜ

II. AVRUPA BİRLİĞİ MARKA TESCİLİ

III. AVRUPA BİRLİĞİ PATENT BAŞVURUSU

IV. AVRUPA BiRLiĞİ TASARIM BAŞVURUSU

V. PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA GÖRE ULUSLAR ARASI PATENT BAŞVURUSU

VI. BİREYSEL ÜLKE BAŞVURULARI

 

I. MARKALARIN ULUSLARARASI TESCiLiNE iLiŞKiN MADRiD PROTOKOLÜ

Marka; bir işletmenin mal ve hizmetlerini, bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlar. Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde koruma altına alındığı için; Türkiye’de yapılan  marka tescili sadece Türkiye’ de koruma sağlamaktadır. Yıllarca üzerine yatırım yapılan marka, tanınırlık derecesine göre önemli ölçüde mali değer kazanabilmektedir. Markaya yapılacak olan yatırımda en önemli unsur tescildir, çünkü bu belge bir nevi tapu belgesi gibidir.

İhracat yapan ve ihracat yapmayı düşünen firmaların yurtdışına pazarladıkları ürünlerinin markalarını Türkiye’de tescil ettirdikten sonra, ilgili ülkelerde tescil ettirmeleri gerekmektedir. Çünkü tescilsiz marka ile ihracat yapılması durumunda, ilgili ülkede bulunan benzeri bir markadan dolayı gümrüklerde mallara el koyulması riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda yüksek mali zarar söz konusu olabilmektedir. Ayrıca yurtdışı marka tescilleri, uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin ve rekabet edebilmenin ön şartlarından biridir. Bu şekilde global pazarda markanın statüsü daha güvenli olacak ve haksız rekabetin önüne geçilecektir.

Son döneme kadar ülke başına tescil ücreti en az 1000 USD ‘na mal olduğu için firmalar uluslararası marka tescilinden kaçınmaktaydılar. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve markaların uluslararası tescilini sağlamak amacıyla 1999 yılında 55 ülkenin katılımıyla Madrid Protokolü imzalanmış ve uygulamaya alınmıştır. Türkiye’de bu protokole dahil olduğu için firmalarımız bu imkandan yararlanabilmektedirler. 2004 yılı itibariyle protokole üye ülke sayısı 64’ü geçmiştir. Protokole üye olmayan ülkelerde marka tescil belgesi alabilmek için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ MARKA TESCİLİ

AB’ TOPLULUK MARKA TESCİLİ (CTM)

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olan tescil sistemidir. Tek bir tescil ile 22 Avrupa Birliği ülkesinde; markanın korunması mümkün olabilmektedir. Topluluk marka tescil sistemi ile Avrupa Birliği ülkelerinde başvuru yapılması, işlemler ve maliyet açısından herbir ülkeye ayrı ayrı başvuru dosyalanmasından cok daha avantajlıdır. Üye ülkelerden herhangi birinde markanın kullanılması da yeterli olacaktır. Koruma süresi 10 yıl olup, her 10. yılda yenilenerek uzatılabilmektedir. Sistemin tek dezavantajı, üye ülkelerden herhangi birinden itiraz edilmesi ve bu itirazın Topluluk Marka Ofisi (OHİM) tarafından kabul edilmesi durumunda başvurunun reddedilmesidir. Bu durumda itiraz gelmeyen ülkelerde ulusal marka başvuruları yapılarak tescil yoluna gidilebilir.

III. AVRUPA BİRLİĞİ PATENT BAŞVURUSU

Bir Avrupa Patenti başvurusu ile sözleşmeye üye ve koruma talep edilebilecek diğer ülkelerle birlikte 26 ülkede geçerli bir Avrupa Patenti’nin alınması mümkündür. Böylece hem başvuru sahipleri, hem de üye ülkelerin patent ofislerinin işlemler için harcadıkları zaman, emek ve para azalmaktadır. Üye ülkeler: Türkiye, Avusturya, Belçika, İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Cum., Almanya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Portekiz, İsveç’tir. Koruma talep edilebilecek diğer ülkeler ise; Arnavutluk, Litvanya, Letonya, Makedonya, Romanya, Slovenya’dır. Başvurular, Avrupa Patent Ofisi’nin Münih’teki merkezinde değerlendirilir.

IV. AVRUPA BiRLiĞİ TASARIM BAŞVURUSU

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olan tescil sistemidir. Tek bir tescil ile 22 avrupa ülkesinde koruma sağlanabilmektedir. Topluluk tasarım tescil sistemi ile Avrupa Birliği ülkelerinde başvuru yapılması, işlemler ve maliyet açısından her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru dosyalanmasından çok daha avantajlıdır. Beşer yıllık periyotlarla yapılan yenileme işlemiyle koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Sistemin tek dezavantajı, üye ülkelerden herhangi birinden itiraz edilmesi ve bu itirazın Topluluk Tasarım Ofisi (OHİM) tarafından kabul edilmesi durumunda başvurunun reddedilmesidir. Bu durumda itiraz gelmeyen ülkelerde ulusal tasarım başvuruları yapılarak tescil yoluna gidilebilir.

V. PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA GÖRE ULUSLAR ARASI PATENT BAŞVURUSU

 

Buluşunuzu birden fazla ülkede korumak istiyorsanız PCT Başvurusu ile yabancı ülkelerde büyük maliyetlere maruz kalmadan korunma şansına sahipsiniz.  Patent İşbirliği Anlaşması’na (PCT) göre, bir uluslararası patent başvurusu yapılmasıyla, PCT üyesi 121 ülkenin tümünü veya bir kısmını belirleyerek, çok sayıda ülkenin her birinde  aynı anda koruma talep edebilirsiniz. Ayrıca bir önceki ulusal veya bölgesel patent başvurunuzdan itibaren 12 ay içinde rüçhan (öncelik) hakkı talep edebilirsiniz.

 

PCT başvurusu ile, yurtdışında buluşunuz için ticari imkanlar araştırırken, buluşunuzu korumak için ülke seçme konusunda  18 ay gibi uzun bir zamanınız olacaktır. PCT başvurusu ile belirlenen tüm PCT üyesi ülkelerde etkili olduğu için, bu ülkelerin tümü için ayrı ayrı başvuru yaptığınızda oluşacak olan harcamaları yapmak zorunda kalmayacaksınız ve yalnız PCT Kabul Ofisi’ne  yapacağınız  uluslararası patent başvurunuz için gereken bir grup ücreti ödeyeceksiniz.

 

PCT Başvurusu sonrası düzenlenen uluslararası araştırmanın sonuçları yaklaşık 6ay sonra tarafınıza gönderilir. Uluslararası araştırma raporu başvurunuzun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dökümanların listesini içerir. Yenilik  ve buluş basamağı soruları ile ilgili olarak, muhtemel ilgili patentlerin kanıtlarını verir. Bu ise, patent elde etme şansınızı değerlendirmenizi sağlar .

 

Raporun olumlu olması, koruma istediğiniz ülkelerde başvurunuzu devam ettirmenizde yardımcı olacaktır.

 

Rapor olumsuz ise (Örneğin, buluşunuzun yenilik veya buluş basamağını sorgulayan önceki tekniğe ait dökümanları içeriyorsa) uluslararası başvurunuzdaki istemleri kısmen değiştirme (buluşunuzu önceki teknikten daha iyi ayırmak için) veya yayımlanmadan önce başvuruyu geri çekme şansına sahip olacaksınız.

 

Uluslararası araştırma raporu, verilen bir patentin itiraz edilebilir olma ihtimalinin azalmasını sağlar ve böylece yatırım kararı verebilmeniz için size değerli bir veri sağlamış olur.

 

Uluslararası başvuru daha önceden geri çekilmemişse, Uluslararası büro tarafından rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden hemen sonra uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayımlanır ve belirlenen her ülke ofisine bildirilir. Uluslararası yayın üzerine, üçüncü kişiler başvuru dökümanlarını talep edebilirler, böyle bir talep, ilgili dökümana bağlı olarak uluslararası büro veya ulusal veya bölgesel ofislere yapılabilir.

 

Başvurunuzu devam ettirecekseniz, ulusal safhaya girmek için değişik ulusal gereklilikleri yerine getirmeniz gerekir. Bu gereklilikler ulusal ücretleri ödemeyi ve bazı durumlarda başvurunun yapıldığı ve/veya değiştirildiği şekliyle tercümesinin sunulmasını içermektedir. Bu işlemler, belirlenen ülkelerin çoğunda, rüçhan tarihinden itibaren,  30. ayın bitiminden önce yapılmalıdır. Ancak bazı ülkeler 20. ayı veya 24.ayı baz alarak ulusal safhaya geçişi sınırlandırmaktadır. Bu sürelerin geçmesi halinde ilgili ülkelerde patent alınamayacağından başvuru sahipleri bu süreler dolmadan koruma istediği ülkelerde ulusal safhaya geçiş yapmaları gereklidir.

 

VI. BİREYSEL ÜLKE BAŞVURULARI

Yukarıdaki sistemlere üye ülkeler haricindeki ülkelere bireysel olarak başvuru yapılarak  tescil işlemleri başlatılır.

 

Yurtdışı tescillerle tescili ile ilgili sormak istediklerinizi lütfen çekinmeden bize iletiniz. T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka ve Patent Vekillerimiz memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

 

                                                                Kaynak : ACAR PATENT