Anasayfa / Teknik Bilgiler / Malzeme Özgül Ağırlıkları

Malzeme Özgül Ağırlıkları

BAZI MALZEMELERİN TEKNİK TERİMLERİ ve ÖZGÜL AĞIRLIKLARI
simgesi özgül ağ. simgesi özgül ağ.
Alüminyum Al 2,7 Kobalt Co
Amerikyum Am Kripton Kr
Antimon Sb Ksenon Xs
Argon Ar Kurşun Pb 11,3
Arsenik Ar Kükürt S
Altın Au Lantan La
Azot N Lityum Li
Bakır Cu 8,9 Magnezyum Mg
Baryum Ba Mangan Mn
Berilyum Be Mobilden Mo
Brom Br Neon Ne
Bronz(kızıl) - 8,9 Nikel Ni 8,9
Bor B Oksijen O
Bizmut Bi Krom(paslanmaz) Cr 8
Cıva çeliği 7,8 Pirinç(sarı) - 8,5
Cıva Hg Platin Pt 21,4
Çinko Zn 7,1 Polyamit - 1,35
Demir Fe 7,85 Polietilen - 1
Delrin Pom 1,42 Polipropilen - 0,95
Fiber - 1,4 Potasyum K
Flüor F PVC - 1,5
Fosfor P Radyum Ra
Gümüş Ag 10,5 Rodyum Rh
Hidrojen H Selenyum Se
İridyum Ir Silisyum Si
İyot I- Sodyum Na
Kadmiyum Cd Teflon - 2,1
Kalay Sn 7,3 Titanyum
Kalsiyum Ca 11,3 Uranyum U
Karbon C Vulkollan 1,22
Kestamid - 1,4 Zirkonyum Zr
Klor Cl